header-bg

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

A1. Ismail Özsan, Türker Karabuga, Ömer Yoldas, Özcan Alpdogan, Ünal Aydin. Laparoscopic Appendectomy versus Mini-Incision Appendectomy in Patients with Lower Body Mass Index and Noncomplicated Appendicitis, Gastroenterology Research and Practice, vol. 2014, Article ID 138648, 4 pages, 2014. doi:10.1155/2014/138648.

A2. Cemal Kara, Turker Karabuga, Ismail Yaman, Hayrullah Derici, Erdinc Kamer, Fevzi Cengiz, Gulden Diniz, Ragip Ortac. Effects of Human Amniotic Membrane on Wound Healing in Rats. SYLWAN 2014;158(10).

A3. Cemal Kara, Alper Sozutek, Ismail Yaman, Semih Yurekli, Turker Karabuga. Ligation under vision in the management of symptomatic hemorrhoids: A preliminary experience. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.asjsur.2014.11.001

A4.Peker Y, Unalp HR, Durak E, Karabuğa T, Yilmaz Y, Genç H, Haciyanli. Laparoscopic cholecystectomy in patients aged 80 years and older: an analysis of 111 patients. M.Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2014 Apr;24(2):173-6. doi: 10.1097/SLE.

A5. Karabuga T, Yoldas O, Ozsan I, Yıldırım UM, Aydin U. Diagnostic laparoscopy for pneumatosis intestinalis: To do or not to do? Am J Emerg Med. 2014 Apr 26. pii: S0735-6757(14)00308-8. doi: 10.1016/j.ajem.2014.04.042.

A6. Yoldas O, Yazıcı P, Ozsan I, Karabuğa T, Alpdogan O, Sahin E, Aydın U. Coexistence of Gallbladder Agenesis and Cholangiocarcinoma: Report of a Case. J Gastrointest Surg. 2014 Feb 12.

A7. Aydın Ü, Özsan İ, Karabuğa T, Alpdoğan Ö, Ortaç R, Yoldaş Ö, Şahin E. Uncassified Diffuse Ductal Cholangiacarsinoma; Report of a Case. Case Reports in Surgery. 2014.

A8. Karabuğa T, Kara C, Bozdag AD, Tansug T, Sozutek A, Genc H. Simple and Economic Skill Modules In Laparoscopic Surgery. İnt J of New Trends in Arts Sports & Sience Education 1(1) 2012 156-166.

A9. Adanır T, Aksun M, Yılmaz Karaören G, Karabuğa T, Nazlı O, Şencan A, KöseoğluM. Epidural anestezinin kolon cerrahisinde anastomoz kaçağı üzerine etkisi: Deneysel araştırma. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012;18(1);5-10.

A10. Kara C, Sözütek A, Karabuğa T, Yaman İ, Bozdağ AD, Derici H, Aygün H, İşgüven D. Evaluating Postgraduate Education of The Doctors Who Worked In Surgery Units In Turkey: A Comparative Trial. İnt J of New Trends in Arts Sports & Sience Education 1(3) 2012 40-43.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Bildiriler:

B1. Karabuğa T, Kara C, Bozdağ AD, Tansuğ T, Sözütek A, Genç H. Laparoskopik Cerrah Eğitiminde Basit ve Ekonomik Beceri Modülleri. New Trends on Global Education Conference November 23–25, 2011 Acapulco Beach Club and Resort Hotel, Kyrenia, North Cyprus.

B2. Kara C, Sözütek A, Karabuğa T, Yaman İ, Bozdağ AD, Derici H, Aygün H, İşgüven D. Evaluating Postgraduate Education of The Doctors Who Worked In Surgery Units In Turkey: A Comparative Trial. New Trends on Global Education Conference November 23–25, 2011 Acapulco Beach Club and Resort Hotel, Kyrenia, North Cyprus.

B3. . Bozdag AD, Tansug T, Derici H, Kara C, Koc O, Sözütek A, Karabuga T, Nazli O. A simple and low-cost laparoscopic training box. 18th World Congress of the International Association of Surgeons & Gastroenterologists, October 08-11 2008, İstanbul-Turkey.

B4. Tansuğ T, Derici H, Bozdağ AD, Karabuğa T, Ekinci N, Nazlı O: Adult Hirschsprung’s disease: Report of a case. 18th World Congress of the International Association of Surgeons & Gastroenterologists, İstanbul, Turkey, 8-11 October 2008

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

C1. Bozdağ AD, Tansuğ T, Derici H, Kara C, Sözütek A, Karabuğa T, Nazlı O. Basit ve ekonomik bir laparoskopik eğitim kutusu. Ulusal Cerrahi Dergisi 2009;25:82-83.

C2. Tavusbay C, Kahya MC, Karabuğa T, Damburacı N, Deniz M, Genç H. Nadir bir akut karın nedeni: Soliter Çekum divertiküliti. Kolon Rektum Hast. Derg. 2009: 19:4;184-187.

C3. Kara C, Yaman İ, Karabuğa T, Sözütek A, Koç O, NazlıO. Abdominal Cerrahide Erken Dönem Relaparotomiler. Atatürk Eğitim Hastanesi Dergisi. 2009; C: 47, 4: 151-4.

C4. Kara C, Karabuğa T. Nadir Yerleşimli Merkel Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu. Ulusal Cerrahi Dergisi 2010; 26(1);49-51.

C5. Yaman E,Kara C, Karabuğa T,Sözütek A, Tansuğ T, Bozdağ A D,Nazlı O. Nontravmatik Kolon Perforasyonlu Hastaların Klinik Değerlendirilmesi ve Tedavi Sonuçları. Kolon Rektum Hast Derg 2010; 20:11-18.

C6. Sözütek A, Karabuğa T, Derici H, Bozdağ AD. Nadir bir akut karın nedeni:Spontan koledok perforasyonu. Akedemik Gastroenteroloji Dergisi. 2010;9(1);32-33.

C7. Yaman İ, Kara C, Karabuğa T, SözütekA, TansuğT, Bozdağ AD, Nazlı O.Nontravmatik Kolon Perforasyonlu Hastaların Klinik Değerlendirilmesi ve Tedavi Sonuçları.Kolon Rektum Hast. Derg.2010:20;1:11-18.

C8.Sözütek A, Karabuğa T, Bozdağ AD, Derici H.Karaciğerde kitleyi taklit eden asemptomatik gossipiboma. Ulusal Cerrahi Dergisi 2010; 26(4):225-228.

C9. Kar H, Peker Y, Cin N, Kahya MC, Koç O, Karabuğa T, Tatar F. Kontrolsüz warfarin kullanımına bağlı gelişen intaabdominal kanama: İki olgu sunumu. Marmara Medical Journal 2010;23(3);377-381.

C10. Kara C, Karabuğa T. Hemoroidal arter ligasyonu. Derleme. Türkiye Klinikleri Hemoroid Özel Sayısı, 2012.

C11. Özsan İ, Karabuğa T, Aydın Ü, Alpdoğan Ö, Yoldaş Ö, Şahin E. Maligniteyi Taklit Eden Nadir bir Intestinal Obstrüksiyon Nedeni: Kolonik Lipom. Klinik Tıp Bilimleri Dergisi 2013; 1(3).

Ulusal bilimsel toplantılarda sözlü sunulan bildiriler:

D1. Türker Karabuğa, Cemal Kara, Ömer Yoldaş, İsmail Özsan. İki port ile laparoskopik apendektomi: 37 olgu. 12. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 22-26 Nisan 2015, Antalya.

D2. Türker Karabuğa, Ali Saklamaz, Erkan Şahin, Haluk Recai Ünalp.
Laparoskopik Sleeve Gastrektomi; 367 Hastanın Sonuçları. 12. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 22-26 Nisan 2015, Antalya.

D3. Türker Karabuğa, Cemal Kara, Okay Nazlı. Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Uygulanan Süper Obez Hastalar ve İntragastrik Balon Uygulaması Sonrası Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Uygulanan Hastaların Analizi. 12. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 22-26 Nisan 2015, Antalya.

D4. Türker Karabuğa, Cemal Kara, Okay Nazlı. Laparoskopik Sleeve Gastrektomide Kanama Kontrolü. 12. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 22-26 Nisan 2015, Antalya.

D5. Türker Karabuğa, Haluk Recai Ünalp. Laparoskopik SADİ-S ‘in Tip 2 Diyabet Üzerine Etkisi. 12. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 22-26 Nisan 2015, Antalya.

D6. Karabuğa T, Özsan İ, Yoldaş Ö, Alpdoğan Ö, Aydın Ü. Laparoskopik Sleeve Gastrektomi; 132 Hastanın Erken Dönem Sonuçları. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi.16-20. Nisan . 2014, Antalya.

D7.Karabuğa T, Yoldaş Ö, Özsan İ, Alpdoğan Ö, Aydın Ü. Morbid Obezite Cerrahisi Sonrası Cinsel Doyum ve Beden Algısındaki Değişiklikler. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi.16-20. Nisan . 2014, Antalya.

D8. Karabuğa T, Yoldaş Ö, Özsan İ, Alpdoğan Ö, Aydın Ü. Hemoroidal Hastalıkta Videoanaskop Yardımlı Hemoroidopeksi. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi.16-20. Nisan . 2014, Antalya.

D9. Özsan İ, Yoldaş Ö, Karabuğa T, Alpdoğan Ö, Aydın Ü. Hipersplenizmde Modifiye Splenorenal Şnat: Olgu Sunumu. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi.16-20. Nisan . 2014, Antalya.

D10. Aydın Ü, Özsan İ, Karabuğa T, Alpdoğan Ö, Yoldaş Ö. Pankreas Knaserinde Radikal Pankretikoduodenektomi Yapılan 80’likler. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi.16-20. Nisan . 2014, Antalya.

D11. Aydın Ü, Özsan İ, Karabuğa T, Alpdoğan Ö, Yoldaş Ö. Karaciğer Cerrahisinde Laparoskopik Hepatektomi Deneyimimiz. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi.16-20. Nisan . 2014, Antalya.

D12.Özsan İ, Karabuğa T, Yoldaş Ö, Alpdoğan Ö, Aydın Ü. Laparoskopik Apendektomi ile Minimal İnvaziv Apendektominin Karşılaştrılması. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi.16-20. Nisan . 2014, Antalya.

D13. Aydın Ü, Özsan İ, Yoldaş Ö, Karabuğa T, Alpdoğan Ö, Yazıcı P, Yıldırım MU, Şahin E. Kolanjiosellüler Karsinomu Taklit Eden Farklı Perihiler Patolojiler. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi.16-20. Nisan . 2014, Antalya.

D14. Aydın Ü, Balık A, Özsan İ, Karabuğa T, Yazıcı P, Alpdoğan Ö, Şahin E, Yıldırım MU, Adanır T, Yoldaş Ö. Kolanjiosellüler Karsinomda Bismuth Klasifikasyonu ile İnoperabilite Kararı Verelim mi? 19. Ulusal Cerrahi Kongresi.16-20. Nisan . 2014, Antalya.

D15. Yoldaş Ö,Karabuğa T, Özsan İ, Alpdoğan Ö, Aydın Ü.Polipropilen/Poliglikolik Asit Mesh (PP/PGA) ile Transperineal Rektosel Onarımı. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi.16-20. Nisan . 2014, Antalya.

D16. Aydın Ü, Yoldaş Ö, Özsan İ, Karabuğa T, Alpdoğan Ö, Yıldırım MU, Adanır T,Şahin E, Adanır T. Bismuth Tip 3 ve Tip 4 Perihiler Kolanjiokarsinomda Cerrahi Strateji; Volüm Koruyucu Cerrahi. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi.16-20. Nisan . 2014, Antalya.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Bozdağ AD, Tansuğ T, Derici H, Koç O, Kara C, Karabuğa T, Sözütek A, Nazlı O. Basit ve ekonomik bir laparoskopik eğitim kutusu. Ulusal Cerrahi Kongresi 28-31 Mayıs 2008, Antalya.

E2. Tansuğ T, Sözütek A, Karabuğa T, Avcı Uçarsoy A, Nazlı O. Sürrenal Tümörü Taklit Eden Geçikmiş Posttravmatik Sürrenal Hematom: Olgu Sunumu. Ege Cerrahi Kongresi. 23-26 Nisan 2009

E3. Sözütek A, Karabuğa T, Derici H, Bozdağ AD. Nadir Bir Akut Karın Nedeni: Spontan koledok perforasyonu. Ege Cerrahi Kongresi. 23-26 Nisan 2009.

E4. Tansuğ T, Bozdağ AD, Karabuğa T, Sözütek A, Derici H, Nazlı O. Sleeve Gastrektomi Uyguladığımız Morbid Obez Olgularımızın Erken Dönem Sonuçları. Ege Cerrahi Kongresi. 23-26 Nisan 2009.

E5. Karabuğa T, Kahya MC, Sözütek A, Kar H, Cin N, Peker Y, Tatar F. Plastrone Apandisiti Taklit Eden Çekal Divertikülit. Ege Cerrahi Kongresi. 23-26 Nisan 2009.

E6. Kara C, Karabuğa T, Sözütek A, Tansuğ T, Bozdağ A D, Nazlı O. Nontravmatik Kolorektal Perforasyonlarda Tedavi ve Prognozu Etkileyen Faktörler: XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 19-24 Mayıs 2009, Antalya.

E7. Tavusbay C, Kahya MC, Karabuğa T, Damburacı N, Deniz M, Genç M. Nadir Bir Akut Karın Nedeni: Çekal Divertikülit. XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 19-24 Mayıs 2009, Antalya.

E8. Sözütek A, Kar H, Kahya MC, Peker Y, Karabuğa T. Nadir Bir Akut Karın Nedeni Olan Çekokolik Torsiyon: Olgu Sunumu. XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 19-24 Mayıs 2009, Antalya.

E9. Cin N, Peker Y, Tatar F, Kahya MC, Kar H, Karabuğa T. Kolerektal Kökenli Mekanik Barsak Obstrüksiyonları. XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 19-24 Mayıs 2009, Antalya.

E10. Tansuğ T, Bozdağ AD, Karabuğa T, Sözütek A, Derici H, Nazlı O, Genç H. Sleeve gastrektomi uyguladığımız morbid obez olgularımızın erken dönem sonuçları. 2. Ulusal Morbid Obezite Cerrahisi Metabolik Bozukluklar Kongresi. 23-26 Eylül 2009. Antalya.

E11. Karabuğa T, Kara C, Sözütek A, Bozdağ A D,Tansuğ T. Laparoskopik Apendektomi Deneyimimiz: 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 28-31 Ekim 2009, Antalya.

E12. Karabuğa T, Kara C, Sözütek A,Tansuğ T, Peker Y, Cin N, Genç H. Laparoskopik Hiatal Herni Cerrahisi Uygulanan Olguların Analizi. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 28-31 Ekim 2009, Antalya.

E13. Tansuğ T, Karabuğa T, Bozdağ AD, Buyraç Z, Yörük G. Kolonoskopik İşaretleme Sonrası Laparoskopik Parsiyel Kolektomi Uygulanan İnsutu Kanserli Bir Kolon Polipi Olgusu. 9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 28-31 Ekim 2009 Antalya.

E14. Tansuğ T, Bozdağ AD, Karabuğa T. Üç Trokar İle Laparoskopik Sleeve Gastrektomi. 9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 28-31 Ekim 2009 Antalya.

E15. Peker Y, Cin N, Kahya MC, Kar H, Tatar F, Tansuğ T, Karabuğa T. Morbid Obezitede Laparoskopik Gastrik Band Uygulaması. 9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 28-31 Ekim 2009 Antalya.

E16. Tansuğ T, Karabuğa T, Bozdağ AD. Laparoskopik Kolesistektomi Sırasında Safra Kesesi Traksiyonu İçin Tasarlanan Askı-İğne. Poster Bildiri İkinciliği. 5. Cerrrahi Araştırma Kongresi. 10-12 Aralık 2009. Ankara.

E17. Kara C, Samancılar Ö, Yaman İ, Yürekli S, Uğuz A, Göl M, Uçar C, Karabuğa T. Tiroidektomi uygulanan Retrosternal Uzanımlı Guatrların Analizi: 17. Ulusal Cerrahi Kongresi 26-29 Mayıs 2010, Ankara.

E18. Karabuğa T, Sözütek A, Kara C, Tansuğ T. Rektal Yabancı Cisimler: Dört Olgu Sunumu: 17. Ulusal Cerrahi Kongresi 29-29 Mayıs 2010, Ankara.

E19. Tansuğ T, Karabuğa T, Kara C, Bozdağ A D, Genç H. Tek Kesiden Laparoskopik Kolesistektomi: Atı Olgu: 17. Ulusal Cerrahi Kongresi 29-29 Mayıs 2010, Ankara.

E20. Kara C, Yaman İ, Karabuğa T, Sözütek A, Koç O, Nazlı O: Abdominal Cerrahide Erken Dönem Relaparatomiler: 17. Ulusal Cerrahi Kongresi 29-29 Mayıs, Ankara.

E21. Peker Y, Karabuğa T, Cin N, Kar H, Tatar F. Port katater uyguladığımız hastaların analizi. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi 29-29 Mayıs, Ankara.

E22. Tansuğ T, Karabuğa T. Gastrointestinal stromal tümör nedeniyle laparoskopik parsiyel gastrektomi; olgu sunumu. 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 27-30 Nisan 2011. İstanbul.

E23. Karabuğa T, Kara C, Sözütek A, Tansuğ T, Genç H. Tek Kesiden Laparoskopik Kolesistektomi: 20 olgunun değerlendirilmesi. 10. Ulusal Laparoskopik VE Endoskopik Cerrahi Kongresi. 27-30 Nisan 2011. İstanbul.

E24. Kara C, Bozdağ AD, Karabuğa T, Koç O. Laparoskopik Taş Toplama Pensi. Ege Cerrahi Günleri ‘’Yenileşim Teknoloji ve Mucit Cerrahlar’’7-8 Ekim 2011, İzmir.

E25. Kara C, Karabuğa T. Laparoskopik Aspirasyon Trokarı. Ege Cerrahi Günleri ‘’Yenileşim Teknoloji ve Mucit Cerrahlar’’7-8 Ekim 2011, İzmir.

E26. Tansuğ T, Karabuğa T, Bozdağ AD. Ege Cerrahi Günleri ‘’Yenileşim Teknoloji ve Mucit Cerrahlar’’7-8 Ekim 2011, İzmir.

E27. Tansuğ T, Karabuğa T, Bozdağ AD.Laparoskopik Kolesistektomi Sırasında Safra Kesesi Traksiyonu İçin Tasarlanan Askı-İğne. Buluş birinciliği. 6. Cerrrahi Araştırma Kongresi, 08-11 Aralık 2011, Ankara.

E28. Karabuğa T, Erkal D, Genç H, Sahar İ. Vagen agenezisli hastada ilk cinsel ilişki esnasında vagen ve rektum perforasyonu olgusu. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi 2012, İzmir.

E29. Karabuğa T, Tansuğ T, Genç H. Laparoskopik kolesistektomi esnasında saptanan nadir sağ hepatik arter varyasyonu. 18. Ulusal Crrahi Kongresi 2012, İzmir.

E30. Karabuğa T, Kahya MC, Genç H, Sahar İ, Dere Ö. Falciform ligaman herniasyonu: Olgu sunumu. 18. Ulusal Crrahi Kongresi 2012, İzmir.

E31. Karabuga T, Özsan İ, Ünalp HR. Minimal İnvaziv Paratiroidektomi. 6. Ulusal Cerrahi Kongresi 25-28 Nisan 2013. Antalya.

E32. Karabuga T, Özsan İ, Akıncı B, Amuk T, Şahin E, Ünalp HR. Laparoskopik Sleeve Gastrektomi: 52 Hastanın Erken Dönem Sonuçları. 6. Ulusal Cerrahi Kongresi 25-28 Nisan 2013. Antalya.

E33. Karabuga T, Özsan İ, Akıncı B, Amuk T, Şahin E, Ünalp HR. Laparoskopik Sleeve Gastrektomi: 52 Hastanın Erken Dönem Sonuçları. 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 2-6 Ekim 2013. Bodrum.

E34. Karabuğa T, Özsan İ, Alpdoğan Ö, Aydın Ü. Laparoskopik Apendektomi Deneyimimiz:33 Olgu. 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 2-6 Ekim 2013. Bodrum.

E35. Karabuğa T, Göl M, Özsan İ, Uluğ V, Alpdoğan Ö, Aydın Ü. Tek Delikten Laparoskopik Kolesistektomi ve Histerektomi: Olgu Sunumu. 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 2-6 Ekim 2013. Bodrum.

E36. Özsan İ, Karabuğa T, Alpdoğan Ö, Şahin E, Yıldırım MU, Aydın Ü. Akut Kolesistitli Hastalarda Laparoskopik Kolesistektomi Deneyimimiz: 32 Olgu. 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 2-6 Ekim 2013. Bodrum.

E37. Karabuğa T, Özsan İ, Alpdoğan Ö, Aydın Ü. Laparoskopik Gastroözofageal Reflü Cerrahisi Uygulanan Olguların Analizi. 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 2-6 Ekim 2013. Bodrum.

E38. T. Tansuğ, T. Karabuğa, A.D. Bozdağ. Yeni bir laparoskopi organ ekartörü. 7. Cerrahi Araştırm Kongresi 07-09 Kasım 2013. Ankara.

E39. İsmail Özsan, Ömer Yoldaş, Özcan Alpdoğan, Türker Karabuğa, Ünal Aydın. Karaciğer nakilli hastalara acil cerrahi gereksiniminde spesifik merkezler dışında müdahale edilmeli mi? 19. Ulusal Cerrahi Kongresi.16-20. Nisan . 2014, Antalya

E40. Özcan Alpdoğan, Türker Karabuğa, İsmail Özsan, Ömer Yoldaş, Ünal Aydın. Akut apandisitlerde laparoskopik ve açık cerrahi sonuçlarının karşılaştırılması. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi.16-20. Nisan . 2014, Antalya.

E41. Özcan Alpdoğan, Ömer Yoldaş, Türker Karabuğa, İsmail Özsan, Ünal Aydın. Genel Cerrahi Kliniğinde Wernicke Ensefalopatisi. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi.16-20. Nisan . 2014, Antalya.

E42. Ömer Yoldaş, İsmail Özsan, Özcan Alpdoğan, Türker Karabuğa, Ünal Aydın. Mercedes ve/veya bilateral subkostal insizyon komplikasyonu; Nevralji. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi.16-20. Nisan . 2014, Antalya.

E43. Türker Karabuğa, Özcan Alpdoğan, İsmail Özsan, Ömer Yoldaş, Ünal Aydın.Hemoroidal hastalıkta ligasure ile hemoroidektomi sonuçları. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi.16-20. Nisan . 2014, Antalya.

E44. Ömer Yoldaş, İsmail Özsan, Türker Karabuğa, Özcan Alpdoğan, Erkan Şahin, Ünal Aydın.Safra kesesi agenezisi ile kolanjiosellüler karsinom birlikteliği. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi.16-20. Nisan . 2014, Antalya.

E45. Ünal Aydın, İsmail Özsan, Türker Karabuğa, Özcan Alpdoğan, Ragıp Ortaç, Ömer Yoldaş. Sınıflandırılamayan Diffüz tutulumlu Kolanjiokarsinoma olgusu. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi.16-20. Nisan . 2014, Antalya.

E46. İsmail Özsan, Özcan Alpdoğan, Türker Karabuğa, Ömer Yoldaş, Ünal Aydın. 65 yaş ve üstü hastalarda Laparoskopik kolesistektomi deneyimimiz. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi.16-20. Nisan . 2014, Antalya.

E47. İsmail Özsan, Özcan Alpdoğan, Ömer Yoldaş, Türker Karabuğa, Ünal Aydın. Hemorajik kolesistite sekonder safra kesesi perforasyonu. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi.16-20. Nisan . 2014, Antalya.

E48. Ömer Yoldaş, İsmail Özsan, Özcan Alpdoğan, Türker Karabuğa, Erkan Şahin, Utku Mahir Yıldırım, Tayfun Adanır, Ünal Aydın. Komplike kolanjiosellüler karsinom olgusunda perioperatif yönetim. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi.16-20. Nisan . 2014, Antalya.

E49. Türker Karabuğa, Ömer Yoldaş, Özcan Alpdoğan, İsmail Özsan, Ünal Aydın. Çoklu organ patolojilerinde laparoskopik cerrahi.

E50. İsmail Özsan, Ömer Yoldaş, Türker Karabuğa, Özcan Apdoğan, Ünal Aydın. Pilonidal sinüs cerrahisinde limberg flep ile minimal invaziv sinüs eksizyonunun karşılaştırılması. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi.16-20. Nisan . 2014, Antalya.

E51. Ömer Yoldaş, Türker Karabuğa, İsmail Özsan, Özcan Apdoğan, Ünal Aydın. Pelvik yerleşimli ektopik dalakta laparoskopik splenektomi. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi.16-20. Nisan . 2014, Antalya.

E52. İsmail Özsan, Ömer Yoldaş, Türker Karabuğa, Özcan Apdoğan, Ünal Aydın. İnoperabl kabul edilen dev retroperitoneal liposarkomun selektif arteryel embolizasyon ile operabl hale gelmesi, olgu sunumu. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi.16-20. Nisan . 2014, Antalya.

E53. Türker Karabuğa, Ayhan Karaköse, Özcan Alpdoğan, İsmail Özsan, Ömer Yoldaş, Ünal Aydın. Minimal invaziv cerrahi çoklu organ patolojilerinde uygulanabilir mi? 19. Ulusal Cerrahi Kongresi.16-20. Nisan . 2014, Antalya.

E54. Türker Karabuğa, Ömer Yoldaş, İsmail Özsan, Özcan Apdoğan, Ünal Aydın. Laparoskopik apendektomide radiksi kapatmada düğüm mü, klip mi? 19. Ulusal Cerrahi Kongresi.16-20. Nisan . 2014, Antalya.

E55. İsmail Özsan, Türker Karabuğa, Özcan Alpdoğan, Ömer Yoldaş, Erkan Şahin, Ünal Aydın. Maligniteyi taklit eden nadir bir intestinal obstrüksiyon nedeni: Kolonik Lipom. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi.16-20. Nisan . 2014, Antalya.

E56. Türker Karabuğa, Özcan Alpdoğan, İsmail Özsan, Ömer Yoldaş, Ünal Aydın. Testis tümörünü taklit eden skrotal herni. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi.16-20. Nisan . 2014, Antalya.

E57. İsmail Özsan, Ömer Yoldaş, Özcan Alpdoğan, Türker Karabuğa, Ünal Aydın. Transomental herniasyon; Nadir bir intestinal obstrüksüyon nedeni. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi.16-20. Nisan . 2014, Antalya.

E58. Ünal Aydın, İsmail Özsan, Türker Karabuğa, Ragıp Ortaç, Ömer Yoldaş. Sınıflandırılamayan Diffüz Tutulumlu Kolanjiokarsinoma Olgusu. 5. Hepatoloji Okulu. 30 Mayıs -01 Haziran 2014, Kocaeli.

E59. Ünal Aydın, İsmail Özsan, Türker Karabuğa, Ömer Yoldaş. Perihiler Kolanjiokarsinomu Taklit Eden Sürpriz Patolojiler. 5. Hepatoloji Okulu. 30 Mayıs -01 Haziran 2014, Kocaeli.

E60. Ünal Aydın, Ahmet Balık, İsmail Özsan, Türker Karabuğa, Ömer Yoldaş. Bismuth Klasifikasyonu ile Perihiler Kolanjiokarsinomda İnoperabilite Kararı Verilebilir mi? 5. Hepatoloji Okulu. 30 Mayıs -01 Haziran 2014, Kocaeli.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Ödüller

2009’da 5. Cerrrahi Araştırma Kongresinde “Laparoskopik Kolesistektomi Sırasında Safra Kesesi Traksiyonu İçin Tasarlanan Askı – İğne” ile poster bildiri ikinciliği....